Печалбата на „Неохим“ към края на юни скача над 17 пъти

Дружеството отчита спад на приходите, но намалява и разходите за периода